Ze wschodu na produkcję.

Pracownicy ze wschodu są łakomym kąskiem na polskim rynku outsourcingu ze względu na niskie koszty utrzymania pracownika który w Polsce zarabia relatywnie dobre pieniądze w porównaniu do stawki, którą byłby w stanie zarobić w swojej ojczyźnie. Średnie zarobki za naszą wschodnią granicą, a przede wszystkim na Białorusi i na Ukrainie, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej, są zdecydowanie niższe. Przedstawiciele powyższych nacji widzą w Polsce możliwość rozwoju zarówno pod kątem zawodowym jak i awansu majątkowego, ustabilizowania swojej sytuacji życiowej z dala od niepewności politycznej i społecznej.

Kilka słów o produkcji

pracownicy ze wschodu na produkcjęProdukcja jest segmentem rynku w Polsce cieszącym się bardzo dużym rozwojem, ale będącym również niedoinwestowanym pod względem siły roboczej. Zachodnie firmy produkcyjne przenoszą do Polski swoją działalność ze względu na niskie koszty utrzymania pracowników, ulgi które polski rząd przyznaje zagranicznym firmom, chcącym związać swoją przyszłość z Polską, oraz ze względu na specjalne strefy inwestycyjne, które zachęcają światowe przedsiębiorstwa do inwestowania na polskiej ziemi. Światowe przedsiębiorstwa zdaję sobie doskonale sprawę ze strategicznego położenia Polski pod kątem geograficznym i gospodarczym. Polska granica wschodnia jest jednocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej, co wiąże się z perspektywą jeszcze niższych kosztów utrzymania, będących wynikiem napływu siły roboczej zza wschodniej granicy. Polska jest krajem który jest pierwszym przystankiem na drodze do nowego życia dla pracowników z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, kaukaskich krajów byłego Związku Radzieckiego, azjatyckich krajów byłego Związku Radzieckiego, ale jest również atrakcyjnym miejscem do pracy i życia dla ludzi z Azji Południowo-Wschodniej, czego przykładem jest bardzo dobra asymilacja i praca Wietnamczyków. W dobie masowej migracji ze świata arabskiego Polska staje się również coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do pracy i życia dla osób z Bliskiego Wschodu. Pracownicy ze wschodu na produkcję zapełniają dużą i strategiczną lukę w polskim biznesie.

Nasycone pracownikami rynki Europy Zachodniej stają się mniej atrakcyjne pod kątem dostępności zatrudnienia dla przybyszów spoza Zjednoczonej Europy. Polska jest dla nich możliwością łatwego znalezienia pracy, ułożenia sobie życia w Europie, stabilizacji. Pracownicy ze wschodu szczególnie upodobali sobie Polskę również ze względu na bliskość nie tyle geograficzną, co bliskość mentalną, łączącą kraje słowiańskie.