Zalety moderowanych giełd B2B

Coraz częściej organizowane giełdy kooperacyjne, inaczej spotkania B2B, dają możliwość zaprezentowania oferty produktowej, technologicznej czy badawczej własnej firmy, nie tylko partnerom krajowym, ale przede wszystkim  zagranicznym. Spotkania tego typu wielokrotnie owocują nawiązywaniem długotrwałej współpracy o międzynarodowym charakterze. Giełdy kooperacyjne mają wiele zalet, z którymi warto się zapoznać w przypadku, kiedy mamy wątpliwości czy jest to korzystne rozwiązanie dla naszej firmy. Coraz częściej także takie wydarzenia są organizowane online.

Uczestniczymy w giełdzie kooperacyjnej

moderowana giełda b2b kooperacyjnaW przypadku giełd kooperacyjnych nie ma wątpliwości, że jest to idealna platforma zarówno do obserwacji rynku, jak również zdobywania wiedzy na temat najnowszych branżowych trendów. Dodatkowo jest to okazja do przedyskutowania porozumień produkcyjnych, licencyjnych oraz dystrybucyjnych. Oprócz tego jest to szansa do dokonania identyfikacji potencjalnych partnerów w celu wzmocnienia działań eksportowych. Korzystnym dla firmy wydarzeniem może być moderowana giełda b2b kooperacyjna. Udział w takich wydarzeniach często bywa bezpłatny bądź koszty udziału są na takim poziomie, że nawet jedna nawiązana współpraca pozwala na bezproblemowe ich pokrycie. Obowiązkowym elementem jest jednak rejestracja na wydarzenie za pomocą specjalnego systemu. Należy także jak najstaranniej uzupełnić profil firmowy w kontekście propozycji współpracy, ofert produktów, usług, projektów badawczych, inwestycji czy też zapotrzebowania na konkretny rodzaj porozumienia. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy giełdy mają możliwość wyboru partnerów do spotkań. Przed rozpoczęciem giełdy uczestnicy także otrzymają osobiste harmonogramy spotkań, które z czasem mogą być aktualizowane. Często wydarzenia tego typu uzupełniane są także o konferencje ekspertów z danej dziedziny technologii, prawa, bezpieczeństwa czy na przykład socjologii. Zakres takich dziedzin jest bardzo szeroki, co daje znaczne perspektywy.

Współpraca B2B opiera się na samozatrudnieniu, nie będziemy mieć wówczas do czynienia ze standardowym stosunkiem pracy czy stosunkiem cywilnoprawnym. Podmioty gospodarcze zawierają wiążące umowy, które określane są mianem umowy o współpracy, jednak pozostają od siebie niezależne. Główną zaletą B2B jest znacznie większy zysk samozatrudnionego. Kolejnym plusem jest brak podporządkowywania się, które występuje w ramach stosunku pracy. Podjęcie współpracy B2B powinno w każdym przypadku być każdorazowo poprzedzone dokładną analizą rynku.