Wykonywanie łączeń krawędziowych nawierzchni asfaltowych

Układanie warstw asfaltowych to proces wykonywany zarówno maszynowo jak i ręcznie. Gorącą mieszankę mineralno-asfaltową rozkłada się na długich odcinkach dróg za pomocą rozkładarek, które zapewniają właściwą grubość i równość nawierzchni. Tam gdzie rozkładarka nie dojedzie, czyli w miejscach takich jak załamania, czy też skrzydełka skrzyżowań masę asfaltową rozkłada się ręcznie przy użyciu łopat i grabi. Oczywiście po rozłożeniu trzeba ją jeszcze odpowiednio wyrównać za pomocą walców.

Mocne taśmy bitumiczne do złączeń technologicznych nawierzchni

mocna taśma bitumicznaCały proces układania jest oczywiście dużo bardziej skomplikowany, a opisałem go we wstępie tylko w uproszczonej formie. W tym artykule skupię się jednak na pewnym jego aspekcie, a mianowicie na złączach technologicznych nawierzchni. Jako, że do układania masy asfaltowej używa się rozkładarek o ograniczonej szerokości to logiczne jest, że wiele dróg nie może być wykonana tylko za pomocą jednego przejazdu. Tak oczywiście byłoby najbezpieczniej pod względem technologicznym, gdyż jednolita nawierzchnia jest bardziej odporna na warunki atmosferyczne niż ta, która jest układana z wielu kawałków. Najbardziej narażoną na uszkodzenia częścią takiej nawierzchni jest wzajemne połączenie krawędzi poszczególnych ciągów technologicznych. Wystudzone krawędzie, które nie stykają się w pełnym przekroju często są w późniejszym okresie eksploatacji penetrowane przez wodę, co powoduje ich degradacje. Technologicznie wymaga się od takich złączy, aby były one uszczelnione asfaltem. Ciekawym rozwiązaniem jest mocna taśma bitumiczna, którą umieszcza się w przestrzeni znajdującej się pomiędzy krawędziami nawierzchni. Taśma jest zbudowana z asfaltu, przez co w momencie, gdy ciepła masa drugiej warstwy zacznie jej dotykać, to jej ciepło sprawi, że asfalt na taśmie rozpłynie się i uszczelni w pełni spoinę. W taką krawędź nie dostanie się już woda i nie zdegraduje jej. Jej stosowanie zaleca się już w większości specyfikacji technicznych, którą tworzą projektanci.

Nawierzchnie asfaltowe są bardzo popularne, dlatego zaleca się ich stosowanie na wielu drogach. Sam proces ich wbudowania powiedzie się na pewno jeśli będziemy stosowali się do reguł, które wyznacza dla nas technologia nawierzchni asfaltowych. Jedną z nich jest jest właśnie stosowanie uszczelnień krawędzi, przy pomocy taśmy bitumicznej, która wpływa na szczelność i wytrzymałość tego połączenia. W opinii specjalistów jest to prosta w stosowaniu i bardzo skuteczna metoda połączeń krawędziowych.