Wydajna przemysłowa izolacja techniczna

Szukając sposobów na obniżenie kosztów eksploatacji, warto zwrócić uwagę na odpowiednią izolację rurociągów instalacyjnych. Wpływa to na koszt ogrzewania i chłodzenia budynku oraz przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania wody użytkowej. Właściwa izolacja termiczna to bardzo ważna kwestia w budownictwie. Równie ważny jest dobór odpowiedniego materiału.

Zalety posiadania izolacji termicznej

najlepsza izolacja termiczna przemysłowaDobra izolacja cieplna składa się z dwóch warstw: właściwej izolacji cieplnej oraz warstwy, która chroni izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi i negatywnym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego. Zjawisko przepływu ciepła jest w wielu przypadkach skutkiem niepożądanym. Instalacje sanitarne izoluje się w celu ograniczenia strat przesyłanego ciepła, ale także w celu ochrony przed oddziaływaniem wody i ochrony płynów w rurach przez zamarznięciem. Straty lub zyski ciepła w instalacji są tym większe, im większa jest różnica pomiędzy transportowanym medium a otoczeniem. Brak izolacji może uniemożliwić utrzymanie w pomieszczeniach komfortu cieplnego na zakładanym poziomie, a także przyczynić się do wzrostu kosztów eksploatacji obiektu. Najlepsza izolacja termiczna przemysłowa stosowana w urządzeniach, w których istnieje potrzeba zapewnienia określonej temperatury i ograniczenia strat ciepła, np. w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Stosowanie izolacji wynika z konieczności oszczędzania energii, m. in. w urządzeniach wytwarzających i przesyłających energię cieplną (kotły, rurociągi ciepłe, turbiny). Ponadto, istnieją procesy chemiczne i metody magazynowania niektórych substancji wymagające utrzymywania niskich lub bardzo wysokich temperatur (np. LNG). Należy wówczas zastosować izolację zimnochronną, która uniemożliwi przepływ ciepła z otoczenia do urządzenia, w którym może panować temperatura nawet – 150ºC. Jest to niezwykle trudne zadanie. Również w odniesieniu do izolacji zimnochronnej wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła zmniejsza jej wydajność.

Wiadomo, że całkowite wyeliminowanie przepływu ciepła między ośrodkami o różnych temperaturach nie jest możliwe. Zadaniem techniki izolacyjnej jest zmniejszenie gęstości strumienia ciepła przepływającego od ciała (ośrodka) A do ciała (ośrodka) B. Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu odpowiednich warstw materiałów mających szczególne właściwości chemiczne. Przepływ ciepła w warstwie izolacyjnej jest wynikiem wielu złożonych procesów i odbywa się trzema różnymi, pod względem fizycznym sposobami: przewodzeniem, przewodzeniem drogą konwekcji i promieniowaniem cieplnym.