Wentylator wyciągowy o dużej mocy

Praca na stanowiskach produkcyjnych często oznaczała wystawienie pracowników na działanie szkodliwych substancji, używanych podczas procesów produkcyjnych, więc używanie strojów ochronnych było koniecznością. Jednak mimo ochronnych masek przeciwpyłowych i przeciwgazowych, warunki na stanowiskach często bywały bardzo ciężkie, powodując bardzo duże obciążenie pracowników, i nierzadko mogąc skutkować powstaniem wypadków w pracy. By nieco odciążyć pracowników i zniwelować efekty szkodliwych substancji, zdecydowaliśmy zamontować lepszy system wentylacji.

Wentylator odciągowy do stanowiska pracy

wentylatory wyciągoweDotychczasowo używana przez nas wentylacja miała na celu wymianę powietrza na terenie całej hali produkcyjnej, choć okazała się niewystarczająca do poprawy warunków na stanowiskach. Stanowiska lakiernicze były szczególnie źle wentylowane, dlatego na terenie całej hali zostały zamontowane wentylatory wyciągowe o dużej mocy, które na bieżąco wymieniały powietrze, ale również usuwały wszelkie chemikalia w powietrzu. Owe wentylatory zostały ustawione w ciągłym trybie działania, pracując przez cały czas w godzinach otwarcia zakładu. Miały one na tyle dużą moc wyciągową by całkowicie oczyścić powietrze na hali produkcyjnej już pierwszego dnia po rozruchu, i powodując znaczną poprawę warunków na stanowiskach pracowniczych. Owe wentylatory zostały podłączone do głównego ciągu wentylacyjnego tak, by usuwane powietrze było wyciągane w bezpiecznej odległości od wszelkich miejsc pracy w których nie stosowano odzieży ochronnej, a tym samym nie powodowało ono dodatkowego zagrożenia dla zdrowia. Wentylatory te okazały się również bardzo dużym udogodnieniem dla pracowników, gdyż w połączeniu z systemem klimatyzacji, zapewniały przyjemną temperaturę w najgorętsze dni lata, ale również zapobiegały nadmiernemu zapyleniu i zakurzeniu wnętrza hali, na bieżąco wyciągając pył gromadzący się na urządzeniach i stanowiskach.

Miały na tyle dużą moc by móc usuwać nawet opiłki metalu ze stanowisk obróbkowych, co zostało szczególnie docenione przez operatorów frezarek, mogących przeprowadzać wszelkie prace bez opóźnień, spowodowanych koniecznością czyszczenia sprzętu po każdym użyciu. Wentylatory te były równocześnie bardzo energooszczędne, mimo ich zdecydowanie dużej mocy i ciągu, zużywając o wiele mniej prądu niż pierwotnie zakładaliśmy. Okazały się również wytrzymałe, znosząc bardzo dobrze wystawienie na wszelkie substancje szkodliwe i duże obciążenia, na jakie były narażone w trakcie używania ich na terenie zakładu.