Warianty hydroizolacji dachów

Problem hydroizolacji dachów istnieje odkąd powstały pierwsze domostwa. Przez wieki opierano się wyłącznie na pokryciach naturalnych, które ulegały modyfikacjom. Póżniej sięgnięto po blachę i masy bitumiczne. Obecny rozwój myśli technologicznej sprawił iż mamy do czynienia z bardzo specjalistycznym materiałami syntetycznymi. Są to produkty o wyjątkowej trwałości i idealnej szczelności. Wśród tych materiałów na szczególną uwagę zasługują folie hydroizolacyjne z polichlorku winylu ( PCV ) oraz poliuretanu ( PE ). Drugą arcyważną grupą są membrany z kauczuku syntetycznego ( EPDM ). Na rynku występują również gumy hydroizolacyjne w płynie.

Sposoby ochrony dachu przed wilgocią

hydroizolacje dachówWymienione powyżej materiały hydroizolacyjne to efekt pracy nad znanymi już surowcami, które miały zastosowanie do wyrobu wielu produktów. Chciano wykorzystać walory fizyczne i chemiczne do zastosowania jako powłoki hydroizolacyjne. Na efekty prac nie trzeba było długo czekać. Membrany EPDM i folie dachowe cechują się bardzo dużą trwałością i odpornością na zmienne i agresywne warunki środowiska. Codziennie narażane na promienie słoneczne, mrozy i działanie wody nie ulegają degradacji nawet przez kilkadziesiąt lat. Są odporne na działanie promieniowania UV i ozonu. Nie są w stanie zaszkodzić nowoczesnym powłokom średnio agresywne związki chemiczne występujące w powietrzu. Badania wykazały, że folie i EPDM nie obkurczają się pod wpływem bardzo niskich i wysokich temperatur. Zachowują więc swój pierwotny wymiar. Te same badania doprowadziły do konkluzji, że nawet po 25 latach spędzonych na dachu materiały te zachowują rozciągliwość rzędu 300 – 500 %. Ważnymi zaletami nowoczesnych hydroizolacji jest ich giętkość, mała waga i stosunkowo niska cena. Obie grupy produktów są niepalne. W celu podniesienia jakości i możliwości powłok dodaje się do nich zbrojenia w formie siatek, włókniny poliestrowej i włokien szklanych. Membrany EPDM wzbogaca się o warstwę bitumiczną, co daje możliwości samoprzylepne, których homogeniczne EPDM nie posiada. Najważniejszą zaletą jest to, że dla zabezpieczenia przed wilgocią wystarczy położenie tylko jednej warstwy. Wynika to z basenowej szczelności tych powłok. Współczesna hydroizolacja dachów tworzy trwałą, solidną, lekką, jednowarstwową warstwę. Opisując współczesne hydroizolacje dachów należy wspomnieć o ich montażu. Wszystkie opisane produkty cechują się łatwością układania pod warunkiem nabycia doświadczenia.

Opisując współczesne hydroizolacje dachów należy wspomnieć o ich montażu. Wszystkie opisane produkty cechują się łatwością układania pod warunkiem nabycia doświadczenia. Duża szerokość rolek i możliwość komputerowego sterowania zgrzewaniem daje szansę szybkiego pokrywania dachów wielkopowierzchniowych tam gdzie czas ma ogromne znaczenie. Dla mniejszych powierzchni istnieją wypracowane systemy łączenia na śruby, gwoździe i taśmy. Powłoki EPDM jednorodnego układane są na warstwie klejowej. Do wykonania obróbek przeznaczone są specjalne taśmy. Decydując się na montaż opisanych powłok warto znaleźć ekipę posiadającą doświadczenie w wybranym przez nas wariancie hydroizolacji.