Uzupełniające kursy dla płetwonurków

Zawodowi płetwonurkowie, zwłaszcza ci którzy wykonują zadania dla służb mundurowych, oraz entuzjaści nurkowania głębinowego często nie poprzestają tylko na podstawowych kursach, mających na celu zdobycie licencji szkolonego płetwonurka. Uczestniczą oni równie często w zajęciach uzupełniających, które przygotowują do pracy w szczególnych i bardzo niespotykanych warunkach, lub też mają na celu doskonalenie umiejętności do poziomu bardziej zaawansowanego i profesjonalnego.

Szkolenia doskonalące dla zawodowych nurków

pomocne kursy nurkowe z PoznaniaKursy uzupełniające są dość często przeprowadzane w wielu placówkach szkoleniowych dla nurków, aczkolwiek kilka spośród nich zbiera szczególnie wiele rekomendacji od poprzednich kursantów. Jednym ośrodkiem który wyróżnia się na tle innych jest placówka szkolenia nurków, organizująca bardzo pomocne kursy nurkowe z Poznania. Oprócz głównego kursu, który przeznaczony jest dla wszystkich osób nie posiadających certyfikatu szkolenia nurka zawodowego, prowadzone są tam również szkolenia dodatkowe, rekomendowane wszystkim tym płetwonurkom którzy wykonują zadania niestandardowe. Szkolenia te są stosunkowo krótkie, i obejmują bardzo specyficzne zagadnienia. Mogą więc dotyczyć pracy w stałych zbiornikach wodnych, skutecznego przeszukiwania akwenu o dużym poziomie zanieczyszczenia i małej widoczności, ale również technik komunikacji pod wodą bez użycia wyposażenia radiowego. Szkolenia dotyczą najbardziej niestandardowych i niespotykanych podczas nurkowania rekreacyjnego sytuacji, aczkolwiek przydają się w wielu przypadkach również nurkom cywilnym, gdyż niejednokrotnie pomagają zapobiec sytuacji w której brak doświadczenia mógłby mieć poważne konsekwencje. Zdarza się iż szkolenia przeprowadzane są w całości jako zajęcia praktyczne, odbywające się wyłącznie na terenie basenów głębinowych, choć większość kursów ma również część teoretyczną. Mimo iż samo szkolenie jest dość krótkie, w porównaniu do kursu głównego, nie jest w żadnym wypadku mniej rozbudowane, gdyż wszelkie zagadnienia dotyczące tematu szkolenia są przedstawiane najbardziej wyczerpująco, łącznie z opisowym omówieniem przykładów omawianych tematów.

Ukończenie kursu nie wymaga odbycia egzaminu, gdyż jest to wyłącznie szkolenie uzupełniające, aczkolwiek jest ono dodawane do certyfikatu nurka, więc może być przedstawiane w celach zawodowych, choćby podczas zmiany miejsca zatrudnienia. Głównym celem szkolenia jest jednak rozwinięcie umiejętności płetwonurka i przekazanie wiedzy o bardzo różnorodnych technikach pracy na dużej głębokości.