Sprawdzamy koszty cła

Szacując koszty importu towarów do Polski powinniśmy uwzględnić także cło na towary z Chin. Tyczy się to zarówno niewielkich zakupów dokonywanych przez klientów indywidualnych, jak i sporych transakcji zakupowych realizowanych przez klientów biznesowych. Warto dowiedzieć się zarówno tego, jaka jest wysokość cła na towary importowane z Chin, jak również w jaki sposób można takie cło obliczyć. Dzięki czemu będziemy mogli w pełni rzetelnie oszacować koszt importu towarów.

Porównujemy cło na towary z Chin

koszt cła z chinNależy pamiętać, że cło na produkty importowane z Chin, obowiązuje w czasie każdej transakcji. Wiele osób ma błędne przekonanie, iż niewielka ilość towaru jest zwolniona z opłat celno-skarbowych. W rzeczywistości cło, podobnie jak podatek VAT, jest opłata obowiązkową, która jest nakładana na wszelkie importowane towary. Opłacenie cła powoduje, iż towar ten zostaje dopuszczony do obrotu na polskim rynku. Warto sprawdzić koszt cła z chin. Istotne jest to, iż opłata celna za import z Chin nie ma stałej wartości. Ma ono zmienne stawki w zależności od typu towaru, jaki jest importowany. Same stawki na import z Chin wynoszą od 0% do niemal 50% ceny towaru. Zdecydowana większość towarów, które są sprowadzane chętnie do Polski, ma stawki na dolnej granicy wynoszącej od 0% do maksymalnie kilku procent. W celu ustalenia stawki cła warto skorzystać z programu ISZTAR. Jest to rządowa przeglądarka, która umożliwia poznanie taryfy. Innym sposobem jest korzystanie ze specjalnego kalkulatora znajdującego się na stronie Unii Celnej UE. W przypadku korzystania z ISZTAR konieczne jest wpisanie kodu nomenklatury towaru albo wybranie go z listy przy pomocy drzewa nomenklatury. Jest to trudny etap, ponieważ lista kodów jest bardzo obszerna. Znajdziemy tam 21 głównych sekcji, oprócz tego działy oraz poddziały. Powoduje to, iż znalezienie dokładnej pozycji i ustalenie kodu może być czasochłonne oraz nieco problematyczne dla osoby, która jest w tej tematyce laikiem i po raz pierwszy ustala wysokość cła.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady regulującymi wspólnotowy system zwolnień celnych, zwolnione są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości, które są wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorców znajdujących się we Wspólnocie. Oznacza to towary, których wartość rzeczywista nie przekracza 150 euro na jedną przesyłkę. Należy jednak pamiętać, że zasada ta nie obejmuje wyrobów alkoholowych, perfum czy tytoniu i wyrobów tytoniowych. Są to bardzo istotne kwestie na etapie ustalania wysokości cła.