Rzetelna i nowoczesna rejestracja czasu pracy.

Wdrażanie systemów do automatycznej rejestracji czasu pracy usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji, a także wpływa na minimalizację kosztów w obszarze zarządzania personelem. Na terenie zakładów pracy, zwłaszcza przy licznym personelu, systemu umożliwiają stałą kontrolą i tworzenie uproszczonych procedur list płac i naliczania godzin pracy. Sprawdza się przede wszystkim przy skomplikowanych systemach organizacji pracy, pomaga precyzyjnie rozliczyć pracę zmianową i nadgodziny.

Rejestrowanie czasu pracy 

rzetelna rejestracja czasu pracyWpływa także na dyscyplinę i większą efektywność pracowników, bez względu na rodzaj obowiązków. Nowoczesna i rzetelna rejestracja czasu pracy automatycznie rejestruje wejścia i wyjścia osób zatrudnionych, a także monitoruje obecność gości i petentów. Stała kontrola i systemy raportujące weryfikują urlopu, spóźnienia, nieobecności, generują karty pracy i wszelkie inne niezbędne dokumenty dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Systemy współpracują z oprogramowaniami kadrowo-płacowym, a także ochroną. System RCP akceptowany jest także przez Państwową Inspekcję Pracy i inne instytucje ustawodawcy. Dostosowany jest do aktualnych założeń kodeksu pracy wraz z wszystkimi nowelizacjami i regulaminami wewnętrznymi firmy. Wpływa na bezpieczeństwo oraz nadaje odpowiednie uprawnienia pracownikom. Za sprawą odpowiednich systemów wyposażonych w rejestratory i czujniki wprowadza odpowiednią dyscyplinę dostosowując możliwości poruszania się po terenie zakładu do obowiązków pracowniczych. Odpowiednio odseparowane strefy dostępne są tylko i wyłącznie dla uprawnionych osób. Systemy mogą być zarejestrowane tylko i wyłącznie w określonych strefach, a także na terenie całego zakładu pracy. Współpracują z systemami monitoringu, zapobiegają przedostaniu się na teren obiektu osób trzecich i niepowołanych. Mogą być kontrolowane przez osoby nadzorujące zdalnie przez urządzenia mobilne. System może być wdrożony w dowolnych lokalizacjach, różnych filiach na terenie miasta i kraju, a zarządzanie i raportowanie może pozostać centralne.

W czasie rzeczywistym odpowiednie działy i osoby mają dostęp do informacji dotyczących zasobów ludzkich. Urządzenia mają możliwość autoryzacji za pomocą kamer, danych biometrycznych lub innych wysoko wyspecjalizowanych technologii. Posiadają wbudowaną pamięć i mogą być stosowane u pracowników mobilnych, którzy dokonują zleceń poza siedzibą firmy. Nowoczesne systemy rejestracji czasu pracy w odpowiedni sposób zabezpieczają mienie, wpływają na efektywność i organizację pracy zasobów ludzkich, a także umożliwiają kontrolę w czasie rzeczywistym.