Przydomowe elektrownie solarne

W celu optymalizacji zużycia energii w obiekcie należy przedsięwziąć odpowiednie działania. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie audytu, który ma na celu określenie stanu rzeczywistego. Dopiero po tym możliwe jest przejście do planowania potencjalnych inwestycji, które poprawią efektywność energetyczną. Na rynku dostępnych jest cała masa rozwiązań, która pozwala osiągnąć założone cele. Coraz więcej osób prywatnych jak i również przedsiębiorców decyduje się stosować między innymi odnawialne źródła pozwalające generować potrzebne media w sposób rozproszony.

Korzyści z instalacji solarów

solaryMa to poprawić nie tylko efektywność energetyczną obiektu, ale również ograniczyć emisję szkodliwych substancji do środowiska. Obecnie bowiem większość energii pochodzi z centralnych elektrowni, które do swojego funkcjonowania wykorzystują i spalają paliwa stałe. W wyniku tego do atmosfery przedostają się gazy cieplarniane takie jak chociażby dwutlenek węgla. Żeby ograniczyć to negatywne oddziaływanie stosowane są urządzenia, które pozwalają generować czystą i zieloną energię. Dobrym przykładem mogą być chociażby solary czyli panele fotowoltaiczne przetwarzające promieniowanie słoneczne na prąd. Dzięki nim możliwe jest pozyskanie energii, która następnie będzie służyła do zasilania odbiorników czy to domowych czy firmowych. Na przestrzeni lat urządzenia te zyskały znacznie na sprawności, a jednocześnie spadły ich ceny zakupu. W ten sposób ich popularność wzrosła. Warto wspomnieć, że na inwestorów czekają obecnie różnego rodzaju zachęty takie jak dotacje, dofinansowania czy kredyty na warunkach preferencyjnych. Środki te są udostępniane z funduszy krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie stosowane są dwa główne typy ogniw to jest mono i polikrystaliczne. Pozwalają one osiągnąć sprawność na poziomie kilkunastu procent co sprawia, że cała inwestycja jest się w stanie zwrócić w ciągu kilku lat.

Jej żywotność jest przeważnie szacowana, a często i gwarantowana przez producenta na poziomie dwudziestu pięciu lat. Po tym czasie panele nadal są w stanie wytwarzać energię jednak jej ilość spada przeważnie poniżej siedemdziesięciu procent względem poziomu odniesienia, którym jest instalacja urządzeń na dachu. Oprócz doboru samych solarów rolą projektanta jest również poprawna ich lokalizacja, dobór zabezpieczeń, inwertera czy okablowania. Jak widać obecnie coraz częściej wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na generowanie czystej i ekologicznej energii. Dzięki nim możliwe jest obniżenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.