Projekt systemu wykorzystującego rekuperację

Na rynku pojawia się coraz więcej nieruchomości, które muszą być odpowiednio wyposażone w celu ich eksploatacji przez ludzi. Mowa tutaj o instalacjach bytowych bez których niemożliwym byłoby komfortowe oraz bezpieczne korzystanie z obiektu. Do najważniejszych można zaliczyć chociażby: elektrykę, ogrzewanie, wodociągi, kanalizację czy wentylację. Ta ostatnia jest szczególnie istotna w przypadku budynków, gdzie jednocześnie może przebywać wiele osób.

Zalety z wykorzystania rekuperatora

rekuperacjaOprócz tego warto również wspomnieć o zakładach przemysłowych, gdzie wymiana powietrza jest bardzo ważna ze względu na nagromadzenie produktów ubocznych procesów wytwórczych. W zależności od przeznaczenia budynku oraz liczby osób mogącej przebywać jednocześnie na jego terenu stosowane są różne rozwiązania, które mają różną wydajność dobową. Podstawowym układem jest wentylacja grawitacyjna, która przeważnie jest stosowana w domkach jednorodzinnych czy blokach. W przypadku miejsca, gdzie konieczne jest zapewnienie wyższej skuteczności wykorzystywane są elementy mechaniczne, które wprawiają powietrze w ruch, a także wymuszają jego obieg w budynku. Niemniej jednak w zakładach przemysłowych oraz ogólnie w firmach konieczna staje się optymalizacja kosztów zużycia poszczególnych mediów, w tym ciepła. W związku z tym zamiast klasycznej wentylacji mechanicznej stosowana jest rekuperacja, która oprócz odpowiedniej ilości wymian powietrza w trakcie doby umożliwia również odzysk ciepła z raz ogrzanego powietrza. Dzięki temu do ponownego jego ogrzania potrzebna jest mniejsza ilość energii co generuje oszczędności finansowe. Warto jednak wspomnieć, że system ten powinien być uwzględniany już na etapie projektowania. Wymaga on bowiem zastosowania wielu różnych elementów, których nie można wdrożyć już na etapie eksploatacji budynku lub są one bardzo drogie. Inwestycja w rekuperator zwraca się przeważnie po kilku lub kilkunastu latach co przy żywotności rozwiązania na poziomie kilkudziesięciu lat jest całkiem przyzwoitym wynikiem.

Okres ten można skrócić poprzez wykorzystanie dostępnych metod finansowania, którymi są między innymi: dotacje, dofinansowania czy kredyty na warunkach preferencyjnych. Wszystko to umożliwia zrealizowanie inwestycji nawet w momencie, gdy podmiot nie posiada odpowiednich środków finansowych w gotówce. Odnawialne źródła energii z całą pewnością będą zyskiwać na znaczeniu. Segment ten będzie się rozwijał zważywszy na pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz konieczność poszukiwania alternatywnych sposobów wytwarzania energii w różnych formach i postaciach.