Nowoczesne ośrodki terapii uzależnień od narkotyków

Narkomania stanowi bardzo duży problem społeczny. Najczęściej rozpoczyna się od niewinnych i sporadycznych przygód z środkami psychoaktywnymi przyjmowanymi w celach odurzających i przeciwbólowych. Jednak nawet rzadkie zażywanie substancji psychoaktywnych prowadzi do uzależnienia, którego pierwszym objawem jest chęć przyjmowania narkotyku w coraz częstszych i większych dawkach. Leczenie uzależnienia stanowi złożony proces i jest niezwykle trudne i czasochłonne.

Leczenie narkomani w ośrodkach terapeutycznych

ośrodek terapii uzależnień od narkotykówNajlepsze efekty terapeutyczne daje pobyt w specjalistycznych placówkach leczniczych zajmujących się leczeniem uzależnień od środków odurzających i psychoaktywnych. Nowoczesny ośrodek terapii uzależnień od narkotyków prowadzi leczenie wielopoziomowe, stosując wiele metod i rodzajów terapii jednocześnie. Osoby korzystające z możliwości leczenia uzależnień w ośrodkach mają dobieraną indywidualnie terapię, dostosowaną do potrzeb i uwzględniającą stan osoby chorej, a także cechy psychofizyczne pacjenta. Terapia odwykowa przebiega w trzech etapach i rozpoczyna się od detoksykacji. Następnie prowadzona jest terapia odstawienia narkotyków, która ma na celu ustalenie źródeł problemu i zrozumienie istoty mechanizmu uzależnienia i motywów zażywania środków odurzających. Oprócz otrzymania abstynencji osoby uzależnione uczą się od nowa funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym, wypracowania odpowiednich mechanizmów zachowana w celu readaptacji społecznej i rodzinnej. Dzięki wielofunkcyjnym terapiom prowadzonym na kilku płaszczyznach możliwe jest osiągnięcie bardzo dobrych i długoterminowych rezultatów. Powrót do normalnego życia, wolnego od nałogów, wymaga niezwykłego samozaparcia i zaangażowania osoby uzależnionej, a także najbliższych i terapeutów. Ośrodki leczenia uzależnień zapewniają wysoką jakość leczenia, zaangażowanie, profesjonalizm i wytrwałość. Swoją działalność prowadzą przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i zapewniają gotowość do niesienia pomocy osobom wykazującym chęć wyjścia z nałogu. Zapewniają komfort i anonimowość.

Prowadzone konsultacje i terapia przez wykwalifikowany i doświadczony personel są gwarancją adaptacji w nowe warunki życia. Bardzo często umożliwiają również leczenie innych schorzeń, często wywołanych wieloletnim nałogiem. Pobyt w ośrodku może być krótkoterminowy, a także trwać nawet do roku czasu. Najczęściej leczenie trwa kilka miesięcy, a w przypadku bardzo trudnych terapii leczenie trwa do skutku osiągnięcia zadowalającego efektu. Pobyt w ośrodku terapeutycznym daje bardzo dobre rezultaty i pozwala na rozpoczęcie nowego życie osobie uzależnionej od środków psychoaktywnych.