Najbardziej typowe przewody hydrauliczne stalowe

Dobry inżynier zawsze uwzględni w swoich obliczeniach stalowe węże hydrauliczne, jeśli chodzi o konstrukcję przewodów hydraulicznych. Dobrzy inżynierowie są bardzo ostrożni przy projektowaniu przewodów, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności i wzrostu przepływu hydraulicznego.

Przewody hydrauliczne muszą być trwałe

trwałe przewody hydrauliczne staloweWarto dołożyć dodatkowych starań, aby zapewnić stosowanie dobrych spawów i utrzymanie maksymalnych naprężeń termicznych i możliwości przepływu. Konstrukcje węży hydraulicznych zmieniają się diametralnie na przestrzeni lat w miarę ewolucji producentów i konstrukcji. Opracowano koncepcję, która wykorzystuje element tarcia w przewodzie, aby utrzymać go w stanie wolnym od przecieków. Ze względu na tę koncepcję opracowano ulepszone materiały, z których wykonane są trwałe przewody hydrauliczne stalowe. Z tej koncepcji wyewoluowano dzisiejsze codzienne zginanie, wysuwanie, chowanie, pompowanie i przedłużanie węża. Obecna linia hydrauliczna, którą mamy do dyspozycji dla przepływu, jest wykonana z wysokiej jakości materiałów. Węże hydrauliczne charakteryzują się bardzo niskim ciśnieniem hydrostatycznym w naszych systemach rurowych. Bardzo niskie ciśnienie hydrauliczne zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności, ponieważ ciśnienie hydrostatyczne jest kontrolowane przez prędkość odkształcania i ograniczone prądy końcowe. Standardowa linia składa się ze specjalnej wykładziny polimerowej, która pozwala na uzyskanie bardzo niskiego ciśnienia hydrostatycznego. Linia jest dostarczana do odgałęzienia, przez ściskanie lub przesuwanie, w większości miejsc w regionie. Linia jest dostarczana do użytkownika końcowego przez system zasilania gazem z zaworami regulacyjnymi i zaworem dostarczającym gaz. Linia jest wykorzystywana w wielu zastosowaniach przemysłowych, gdzie występuje duże zużycie gazu ziemnego, np. w przemyśle naftowym i gazowym. W tej gałęzi przemysłu linia jest klejona w celu uniknięcia spawania lub łamania. Spawany zespół jest cięty i przykręcany do rury użytkownika końcowego. Gdy spoina jest już stała i znajduje się na miejscu, rura użytkownika końcowego jest instalowana przez rurę użytkownika końcowego. W zastosowaniach produkcyjnych linia jest wykorzystywana do redukcji wycieków z linii. Wąż jest utrzymywany na miejscu przez złączki ciśnieniowe w celu uniknięcia rozdzielenia. Materiał, z którego wykonany jest wąż, pokryty jest uszczelniaczem hydrodynamicznym, aby zapewnić wyjątkową odporność na uszkodzenia i zapobiec nieszczelnościom.

Jeśli chodzi o stosowanie stalowych węży hydraulicznych w zastosowaniach przemysłowych lub produkcyjnych, dobry inżynier zawsze dołączy tabelę, która będzie wskazywała tempo odkształcania wymagane do uzyskania dobrych wyników. Wartości odkształceń powinny być podane na wykresie do wykorzystania podczas planowania planu produkcji. Dobry inżynier będzie również dołączał wykres, który wskaże optymalne ciśnienie dla danego zastosowania.