Mikrotwardościomierz dla Ciebie

Twardościomierze to przyrządy, które służą do pomiaru twardości i pozwalają na określenie wytrzymałości poszczególnych produktów. Twardościomierze są ogólnodostępne w sklepach internetowych, dodatkowo wybór jest ogromny, wszystko zależy od czego potrzebujemy w danej chwili (zastosowanie mobilne czy stacjonarne).

Zastosowanie nowoczesnego mikrotwardościomierza

mikrotwardościomierzTwardość jest istotną charakterystyką materiałów konstrukcyjnych. Dla każdego typu utworzono osobne skale twardości pomiaru, a nawet urządzenia. Wszystko zależy od tego, jaki materiał chcemy zbadać i jak twardy jest on w naturze. Mikrotwardościomierz znalazł ogromne zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, na przykład w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, geologii, archeologii oraz jubilerstwie. Pośród wszystkich pomiarów przeprowadzanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, badania twardości należą do najbardziej zróżnicowanych. Pomiary mogą być wykonywane pod obciążeniem od 3000 kp (29430 N) aż do kilkuset lub ledwie kilku gramów (w laboratoriach). Z jednej strony, badania jest twardość ciężkich odlewów, a z drugiej zegarków. Zakres materiałów obejmuje od najtwardszych spieków do najbardziej miękkich stopów. Istnieje tak wiele metod pomiaru oraz tyle skal twardości, że nowe zagadnienie pomiarowe potrafi wprawić w zdumienie nawet najbardziej doświadczonych operatorów twardościomierzy. Znaczący postęp w tej dziedzinie wprowadziła nowoczesna elektronika, która obok podniesienia doskonałości pomiaru, pozwala zapamiętać jego wyniki, przedstawić je graficznie oraz poddać analizie statystycznej. Naturalnie, układy elektroniczne służą głównie do odczytywania wyników i kontroli funkcji urządzenia. Nie ingerują w niezastąpioną i wiarygodną, mechaniczną zasadę pomiaru. Podczas wyboru twardościomierza należy wziąć pod uwagę kilka najważniejszych punktów: obciążenie, zakres mierzonych twardości, dokładność, możliwość adaptacji urządzenia do kształtu i wymiaru badanego obiektu oraz budżet.

Z zasady, wgłębnik pod obciążeniem nie może zagłębić się bardziej niż na 1/10 grubości mierzonego materiału bądź badanej warstwy wierzchniej. Kiedy jest to możliwe, zaleca się stosowanie obciążeń dużych, co podnosi dokładność wyników. Dokładność urządzenia zależy od wybranej metody: dobrze przygotowane powierzchnie, stały czas pomiaru, regularne sprawdzanie urządzenia na wzorcach – te wszystkie czynniki wpływają na dokładność. Dokładność twardościomierza ma jeszcze większe znaczenie, gdy wkracza się w obszar wymagający zastosowania najmniejszych obciążeń pomiarowych.