Legalizacja operatów przeciwpożarowych

Wystawienie operatu przeciwpożarowego, wymaga odpowiedniej ekspertyzy poprzez badanie kamerą termowizyjną wszelkich układów, które mogą powodować wybuch poważnego pożaru, którego ugaszenie nie będzie możliwe bez pomocy zorganizowanych jednostek straży pożarnej. Aby uzyskać operat przeciwpożarowy, należy zlecić wykonanie ekspertyzy, oraz zatrudnić upoważnione osoby w celu sporządzenia oraz opracowania operatu przeciwpożarowego dla przedsiębiorstwa.

Opracowywanie operatów przeciwpożarowych

operaty przeciwpożarowePrzed zatrudnieniem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, lub osoby posiadającej wykształcenie inżyniera pożarnictwa, w celu sporządzenia operatu przeciwpożarowego, należy wykonać odpowiednie ekspertyzy, które staną się podstawą do opracowania operatu przeciwpożarowego, uprawniającego do składowania odpadów, oraz ich wytwarzania. Ze względu na liczne pożary powstałe wskutek nieprawidłowego składowania odpadów, oraz nieprawidłowo dokonanych instalacji elektrycznych, jak również ich uszkodzenia ze względu na ilość lat działania, wprowadzono przepis dotyczący obowiązkowego sporządzenia operatu przeciwpożarowego. Wnioski w sprawie operatu wysyłać można zarówno do marszałka województwa, dyrektora ochrony środowiska, jak również do starostwa powiatowego. Operaty przeciwpożarowe opracowywane są wyłącznie przez osobę do tego uprawnioną, a także posiadającą odpowiednie wykształcenie, pozwalające na wykonanie takiego dokumentu. Opracowanie opiera się na podstawie ekspertyzy, której dokonują przedsiębiorstwa specjalizujące się w wykonywaniu takich czynności. Dlatego też przedsiębiorcy, których nowe przepisy zmuszają do wykonania takiego operatu, korzystają z usług firmy oferującej dokonywanie skrupulatnej ekspertyzy. Operat przeciwpożarowy to wniosek, który trafia do odpowiednich instytucji, w celu rozpatrzenia przez dyrektora państwowej straży pożarnej odnośnie wyrażenia pisemnej zgody na składowanie odpadów przez przedsiębiorstwo.

Jeśli bowiem przedsiębiorstwo nie posiada odpowiedniego zezwolenia od dyrektora państwowej straży pożarnej, wówczas składowanie odpadów oraz ich wytwarzanie nie jest legalne, a właścicielowi przedsiębiorstwa z tego tytułu, może grozić proces sądowy, oraz wysokie kary grzywny, za nieposiadanie odpowiedniego zezwolenia. Dlatego też powstaje coraz więcej firm oferujących kompleksowe wykonanie skrupulatnej ekspertyzy, a także sporządzenie operatu przeciwpożarowego, na podstawie wcześniej wykonanej ekspertyzy. Wówczas uzyskamy fakturę za wykonaną usługę, oraz zgodę na składowanie odpadów.