Korzystamy z treningu uważności

Pod pojęciem mindfulness, czyli treningu uważności, znajdziemy różnorodne ćwiczenia umysłu, które są przeznaczone w szczególności dla osób nie radzących sobie ze stresem czy negatywnymi emocjami. Oprócz tego może się okazać pomocny w czasie leczenia depresji, uzależnień czy zaburzeń odżywiania. Według definicji jest to stan świadomości stanowiący wynik intencjonalnego oraz nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego w danym momencie doświadczamy. Jakie są zalety stosowania treningów uważności?

Prawidłowo realizowany trening uważności

mindfulness trening uważnościUznaje się, że mindfulness to świadome kierowanie uwagi na to, czego doznajemy w danej chwili. Często doświadczamy czegoś w danym momencie, jednak nie myślimy, co to oznacza, a zamiast tego wyciszamy emocje. Wielokrotnie tkwimy także w tym, co było, roztrząsamy przeszłe wydarzenia albo wybiegamy w przyszłość, martwiąc się o nią. Przez to zupełnie zapominamy o teraźniejszości, przez co następuje zaburzenie wewnętrznej równowagi emocjonalnej, a w efekcie do rozwoju zaburzeń lękowych czy depresyjnych. Aby temu zapobiegać, warto wprowadzać umysł w stan skupienia. Jeśli zainteresował nas mindfulness trening uważności może dać nam wymierne korzyści. Dzięki takiemu treningowi możemy osiągnąć emocjonalną równowagę, a także nauczyć się relaksu czy radzenia sobie ze stresem. Warto wypracować w sobie przydatną umiejętność uspokajania się w momencie, kiedy pojawiają się gniew albo zdenerwowanie. Najbardziej znanym i podstawowym treningiem uważności jest MBSR, który często jest stosowany w szpitalach, placówkach medycznych, ośrodkach medytacji albo ośrodkach szkoleń. Drugi rodzaj treningu uważności to MBCT, będący rozszerzeniem klasycznego treningu MBSR. Jest to metoda opracowana jako sposób zapobiegania nawrotom depresji. Z tego typu terapii powinny korzystać osoby po kilku epizodach depresji, które aktualnie znajdują się w stanie remisji i są w stanie skutecznie wdrażać poszczególne metody dotyczące treningu uważności.

Każda terapia powinna być poprzedzona indywidualnym trenerem. Każdy z tych kursów może trwać w granicach ośmiu tygodni, przy czym spotkania (również online) mogą odbywać się raz w tygodniu i trwać od dwóch do trzech godzin. Uczestnicy dostają także instrukcje i specjalne materiały ułatwiające trenowanie uważności w domu. Po zakończeniu całego kursu możliwe jest również spotkanie, w czasie którego zostanie podsumowane dotychczasowe osiągnięcie. Koszt takiej terapii jest uzależniony od rodzaju i trybu prowadzenia zajęć uważności.