Jaki formalności spełnić przy wywozie odpadów?

Troska o środowisko naturalne jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek. Wiele krajów w obecnych czasach znacznie większa uwagę przykłada do ochrony środowiska. W szczególności dotyczy to kwestii przewozu odpadów, które podlegają różnego rodzaju regulacjom.

Jak legalnie przewozić odpady w Polsce?

pozwolenie na transport odpadów w polsceW ciągu kilku ostatnich lat w Polsce doszło do nagłego rozwoju nielegalnych wysypisk śmieci. Oprócz bardzo niekorzystnego wpływu na nasze środowisko naturalne, mogły być one bardzo niekorzystne dla okolicznych mieszkańców, w szczególności pod względem epidemiologicznym. Nic dziwnego więc, że obecnie każdy przedsiębiorca musi się postarać o pozwolenie na transport odpadów w Polsce. Jest to bowiem najprostszy sposób na to, aby uchronić się przed wszelkimi nadużyciami na tym polu. Obecnie wiec, jeżeli dany przedsiębiorca nie uzyska zezwolenia na przewóz odpadów, a jednocześnie zostanie przyłapany na ich wywozie, może się liczyć z koniecznością zapłaty bardzo wysokich kar finansowych. Oczywiście, czym innym jest groźba kar, a czym innym ich egzekwowanie, z tego też względu, polski rząd, mocno wzorując się na pomysłach innych krajów wprowadził do użytku specjalną platformę, na której musza się rejestrować przedsiębiorcy zainteresowani wywozem różnego rodzaju odpadów. Obowiązek takiej rejestracji spoczywa na każdym niemal przedsiębiorcy, a to, czy dana firma musi się rejestrować czy nie, zależy od rodzaju wytwarzanych przez nią odpadów. Aby legalnie móc wywozić odpady, rejestrować się musza firmy wytwarzające odpady elektroniczne, odzwierzęce, oraz tworzywa sztuczne. To właśnie te rodzaje odpadów zazwyczaj można był znaleźć na nielegalnych wysypiskach sieci a dodatkowo, najtrudniej je zutylizować. Kwota potrzebna do uiszczenia podczas rejestracji, wynosząca około stu złotych jest zaś bardzo niska w porównaniu z karami finansowymi, które są nakładane na firmy nie przestrzegające obowiązku rejestracji. Wprowadzenie tego programu już przynosi widoczne efekty  i porównaniu z rokiem ubiegłbym, doniesienia o znalezieniu nielegalnych wysypisk śmieci czy pożarach na  ich są znacznie rzadsze niż w roku ubiegłym. Widać wiec, że program ten może mieć pozytywne wpływ na środowisko i może nauczyć firmy odpowiedzialności.

Powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci, które w ostatnim czasie były prawdziwą plagą, było czymś bardzo niekorzystnym. Takie wysypiska były groźne nie tylko dla przyrody, ale również i okolicznych mieszkańców. Nic dziwnego więc, że obecnie wprowadza się różne rozwiązania, które maja utrudnić ich powstawanie.