Jak zaprojektować pompownie ppoż?

Zanim dany projekt budynku użyteczności publicznej zostanie dopuszczony do budowy, trzeba najpierw postarać się o pozwolenie na relacje projektu. W tym celu należy udowodnić , że przy projektowaniu budynku brano pod uwagę kwestie zużycia energii, ale i również bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W niektórych wypadkach może jednak być to bardzo trudne.

Co warto wiedzieć o pompowniach ppoż?

niezawodne pompownie przeciwpożaroweProjektując budynek, należy brać pod uwagę wiele różnych aspektów jego przyszłego użytkowania. Należy brać pod uwagę między innymi, jak jego konstrukcja będzie wpływała na zużywanie w nim energii, oraz na to, jak budowa budynku wpłynie na możliwości ewakuacji. Warto wiedzieć bowiem, że każdy projekt budynku użyteczności publicznej musi uzyskać akredytację, że stromy odpowiedniego urzędu. Kolejny czynnik, które berze się pod uwagę dopuszczając dany projekt budowlany do realizacji, to odległość od hydrantów ulicznych. W przypadku gdy znajdują się w zbyt dużej odległości, projekt zostanie odrzucony, że względu na niezachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa ppoż przy sporządzaniu projektu. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem pozostają niezawodne pompownie przeciwpożarowe, czyli specjalne pomieszczenia wyposażone w zawory wody, znajdujące się wewnątrz budynków. Oczywiście, nie każde pomieszczenie, w którym da się podłączyć sprzęt gaśniczy będzie traktowane jako pompownia ppoż. Musi spełniać ono bowiem bardzo jasno określone wymogi, dotyczące wielkości, wyposażenia, oraz zabezpieczeń ppoż. W takiej pompowni musi się więc znajdować więcej niż jeden zawór wody, a liczba zaworów powinna być uzależniona od wielkość pomieszczenia. Pomieszczenie takie powinno posiać także sprawna instalacje oddymiająca, a także izolacje, które zapewnią mu ogniotrwałość przez co najmniej godzinę. Pomieszczenie to nie może się znajdować także w dowolnym miejscu budynku – z każdego miejsca danego obiektu powinna być do niego mniej więcej taka sama odległość. Zaprojektowanie takiego pomieszczenia oraz ujęcie go w projekcie budynku może sprawić, że dany projekt uzyska akredytację, nawet gdy odległość od hydrantów będzie bardzo dużą. Dlatego też warto wiedzieć, jakie warunki powinna spełnić dobrze zaprojektowana pompownia ppoż i w jakich sytuacji jej budowa będzie konieczna, by uzyskać zgodę na budowę.

Dbanie o bezpieczeństwo ppoż jest obowiązkiem każdego z nas. Można to zrobić na kilka sposobów, na przykład dbając o drożność wyjść ewakuacyjnych w budynku i ich jasne i czytelne oznaczenie. Należy zadbać także o to, by ekipy ratunkowe miały możliwość podłączenia sprzętu gaśniczego, gdy odległość od hydrantów ulicznych jest zbyt duża.