Jak HR w chmurze usprawnia działanie firmy?

 

Dzisiejsze HR przechodzi wielkie przemiany, zmuszając firmy do zmiany priorytetów zarządzania kapitałem ludzkim. Starsze systemy w ramach obecnych praktyk HR stały się przestarzałe, niezgodne i nieskuteczne w zarządzaniu zmianami, zniechęcając działy HR do strategicznego działania w tym, co robią najlepiej: zarządzania ludźmi. Teraz szefowie działu kadr ponownie zastanawiają się nad zasobami ludzkimi w celu dostosowania ich do nowoczesnej, zdolnej i ulepszonej siły roboczej.

HR w chmurze pozwala ograniczyć koszty

sprawdzony hr w chmurzeOrganizacje szukają opartych na chmurze systemów HCM na kompleksowe, ujednolicone podejście do przywracania HR jako siły łączącej firmę z ludźmi. System oparty na chmurze pozwala HR na metodyczne reagowanie na potrzeby pracowników bez barier czasowych, danych, technologii lub zasobów. Jeśli zastanawiasz się, co Twoja firma może zyskać na chmurze, oto cztery obszary do przemyślenia. Ciągłe zmiany zachodzące w dziale HR – niedobór talentów, zaangażowanie cyfrowe, wielopokoleniowa i pracująca w czasie rzeczywistym siła robocza oznaczają, że usługi HR muszą być szybkie, łatwe i elastyczne. System oparty na chmurze zapewnia szybki dostęp do aplikacji w spersonalizowanym, samoobsługowym, połączonym i bezpiecznym środowisku, skracając czas poświęcony na obsługę wielu systemów. Bazując na doświadczeniach klientów, od 30 do 60% kosztów IT działu HR można zmniejszyć, wykorzystując rozwiązania chmurowe. Zwiększając szybkość i osiągając doskonałość operacyjną w zakresie świadczenia usług HR, firmy mają lepszą pozycję do zwiększania lub zmniejszania wzrostu i wyzwań. Świat cyfrowy wywarł radykalny wpływ na doświadczenie pracowników. Pozytywne zaangażowanie i poziom zadowolenia pracowników mają obecnie kluczowe znaczenie dla wydajności pracy i wyniku finansowego, zaś sprawdzony hr w chmurze to umożliwia. Badanie przeprowadzone na początku tego roku w Europie Zachodniej pokazuje, że im więcej organizacja robi, aby uzyskać właściwe zaangażowanie, tym większa szansa, że ​​pracownicy poczują się produktywni i tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będą szukać pracy gdzie indziej.

Doświadczenia pracowników powinny być nie mniej angażujące niż doświadczenia oferowane klientom. Chmura HR ma na celu wzbogacenie życia pracowników dzięki bogatym doświadczeniom konsumenckim. Zintegrowane aplikacje online, samoobsługowe portale pracownicze oraz narzędzia do współpracy, takie jak blogi, czaty i sieci społecznościowe w miejscu pracy, umożliwiają połączenie menedżerów i pracowników w czasie rzeczywistym oraz dają HR narzędzia do kreatywnego zachęcania i motywowania siły roboczej.