Instalacja fotowoltaiczna dostarcza czystą energię

Wzrost jednostkowej ceny energii elektrycznej powoduje konieczność stosowania alternatywnych źródeł jej pozyskiwania. W większości przypadków energia elektryczna jest pozyskiwana w wyniku spalania paliw kopalnych w elektrowniach konwencjonalnych. Jest to tania metoda wytwarzania prądu jednak jest ona niekorzystna z ekologicznego punktu widzenia. Podczas spalania paliw wytwarzane są bowiem substancje, które w negatywny sposób oddziałowywują na środowisko naturalne.

Fotowoltaika i perspektywy jej rozwoju

instalacje fotowoltaiczneWłaśnie dlatego coraz częściej stosowane są alternatywne źródła energii oparte o energetykę rozproszoną. Do tego grona można zaliczyć między innymi: turbiny wiatrowe, turbiny wodne, elektrownie geotermalne, pompy ciepła, kolektory słoneczne czy instalacje fotowoltaiczne. Szczególnie te ostatnie zyskują coraz większą popularność zarówno wśród odbiorców indywidualnych jak i również instytucjonalnych. Jest to spowodowane spadkiem cen stosowania tego typu technologii. Instalacje fotowoltaiczne składają się bowiem przede wszystkim z paneli, które są wykonane w technologii półprzewodnikowej. Dzięki temu możliwa jest konwersja promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Cena jednostkowa paneli fotowoltaicznych w ostatnich latach w znaczący sposób spadła przy jednoczesnym wzroście sprawności tego typu rozwiązań. Dodając do tego dofinansowania, które są możliwe dzięki programom operacyjnym krajowym stosowanie fotowoltaiki staje się coraz bardziej opłacalne. Oprócz wcześniej wspomnianych zalet panele fotowoltaiczne pozwalają uniezależnić się danemu obiektowi od dostaw energii elektrycznej. Jest to szczególnie przydatne w obiektach, które są zlokalizowane w znacznych odległościach od linii przesyłowych lub nie mogą być do nich podłączone. Często w takim przypadku źródłem energii elektrycznej są agregaty prądotwórcze i właśnie panele fotowoltaiczne. Warto dodać, że instalacje solarne są coraz częściej wdrażane również na skalę przemysłową. W państwach, które posiadają sprzyjające warunki do stosowania tego typu rozwiązań często budowane są elektrownie słoneczne, które dostarczają do sieci przesyłowej znaczne ilości mocy.

Warto dodać, że kluczowym czynnikiem warunkującym opłacalność tego typu rozwiązań jest nasłonecznienie terenu liczone w kilowatogodzinach na metr kwadratowy. Współczynnik ten pozwala określić ile energii elektrycznej może zostać pozyskane z danego obszaru. To z kolei pozwala obliczyć opłacalność tego typu inwestycji. Instalacje fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne i można się spodziewać podtrzymania tego trendu w najbliższych latach.