Efektywna produkcja sianokiszonki

Jedną z podstawowych pasz objętościowych dla bydła jest kiszonka z trawy. Odznacza się ona bardziej korzystną ilością składników odżywczych, witamin i minerałów niż tradycyjne siano. Zakiszanie trawy jest obecnie najlepszym, najbardziej efektywnym i najkorzystniejszym z punktu widzenia ponoszonych kosztów sposobem na konserwację paszy dla bydła. Pamiętajmy, że to właśnie odpowiednio zbilansowana dieta oraz jakość skarmianej zwierzętom paszy decyduje o powodzeniu hodowli oraz zysków z jej prowadzenia.

Sianokiszonka – praktyczne porady

owijanie bel sianokiszonkiZakiszanie trawy nie jest skomplikowane, a pozyskana w ten sposób pasza objętościowa jest łatwo przyswajalna przez organizm przeżuwacza. Taka pasza nadaje się zarówno dla bydła mlecznego, jak i dla tego hodowanego na mięso. Wysoka jakość mieszanki pozwoli na zdrowy rozwój zwierząt, szybkie i duże przyrosty masy ciała oraz wysoką produktywność. Pamiętajmy, że pasza musi być także atrakcyjna dla zwierzęcia, w przeciwnym razie będzie pobierało ją niechętnie, a więc w mniejszych ilościach, co odbije się na zyskach z całej hodowli. Podczas produkcji sianokiszonki ważny jest każdy jej etap. Zaczynamy od pierwszego pokosu, który jest najważniejszy. To ten pokos zapewni nam największe plony, a więc najwięcej paszy. Biorąc pod uwagę koszty produkcji sianokiszonki, pierwszy pokos jest tym najbardziej opłacalnym, ponieważ przy takich samych nakładach na koszenie, przetrząsanie, wałowanie, zbijanie i owijanie pozyskujemy największą ilość zielonej masy. Kosić należy z początkiem kłoszenia się traw, czyli w okolicach drugiej połowy maja. Nie kosimy za wysoko, ani za nisko. Optymalna wysokość koszenia, która pozwoli potem odrodzić się trawie to od 5 do 8 cm. Podczas przetrząsania uważajmy, aby nie zanieczyścić masy ziemią i nie wprowadzić do niej bakterii. Wałowanie i zbijanie jest równie ważne. Masa musi być bardzo dobrze zbita, w przeciwnym razie zacznie pleśnieć. Owijanie bel sianokiszonki to proces, do którego warto się przyłożyć. Zakiszanie odbywa się w warunkach beztlenowych, dlatego baloty muszą być owinięte bardzo szczelnie. Jakość folii do owijania ma tutaj ogromne znaczenie. Słaba folia może ulec przedziurawieniu przez grubsze łodygi, co zakłóci zakiszanie i spowoduje gnicie.

Pamiętajmy, że nie tylko jakość folii do owijania ma znaczenie, ale także jej kolor. Na rynku dostępne są cztery kolory: biały, jasny zielony, ciemny zielony oraz czarny. Trzeba zwrócić uwagę na to, że im ciemniejszy kolor folii, tym większe nagrzewanie się balotów od słońca. Praktykuje się zatem stosowanie jasnych folii na pierwsze pokosy, a ciemniejsze barwy zostawia się na późne lato, kiedy nie grozi już palące słońce.