Czy istnieją przenośne tokarki cnc

Tokarka sterowana komputerowo (CNC) to maszyna, która wykonuje operacje cięcia cylindrycznego przedmiotu obrabianego przez zetknięcie narzędzia jednopunktowego z powierzchnią przedmiotu. System CNC stosowany w większości tokarek dziś umożliwia produkcję przedmiotu o pożądanym profilu bez konieczności ciągłego nadzoru operatora.

Tokarki można podzielić na trzy typy

tokarka numerycznaKonwencjonalne tokarki CNC są często nieporęczne, wyprodukowane w sposób, który im nie pozwala na zdemontowane i dlatego są trudne do transportu. Dlatego istnieje zapotrzebowanie na tokarkę CNC, która może być łatwo zmontowana, aby można było ją wygodnie transportować, a która jednocześnie nie musi być połączona z inną strukturą. Tokarka jest obrabiarką używaną głównie do kształtowania kawałków metalu (a czasem drewna lub innych materiałów), poprzez trzymanie i obracanie przedmiotu obrabianego przez tokarkę, podczas gdy wiertło jest przesuwane do pracy powodując cięcie. Podstawowa tokarka numeryczna, która została zaprojektowana do cięcia cylindrycznego surowca metalowego, została rozwinięta w celu wytwarzania gwintów, pracy stożkowej, wierconych otworów, radełkowanych powierzchni i wałów korbowych. Nowoczesne tokarki oferują różne prędkości obrotowe oraz środki do ręcznego i automatycznego przenoszenia narzędzia tnącego do przedmiotu obrabianego. Maszyniści i personel warsztatu muszą dokładnie zaznajomić się z tokarką i jej działaniami, aby wykonać naprawę i produkcję potrzebnych części. Tokarki można podzielić na trzy typy w celu łatwej identyfikacji: tokarka silnikowa, tokarka rewolwerowa i tokarka specjalnego przeznaczenia. Niektóre mniejsze są montowane na ławce i półprzenośne. Większe tokarki są montowane na podłodze i mogą wymagać specjalnego transportu, jeśli trzeba je przenieść. W warsztatach terenowych i konserwacyjnych zazwyczaj stosuje się tokarkę, którą można dostosować do wielu operacji i która nie jest zbyt duża, aby przenosić ją z jednego miejsca pracy na drugie. Tokarka silnikowa idealnie nadaje się do tego celu. Wyszkolony operator może wykonać więcej zadań obróbkowych za pomocą tokarki silnikowej niż za pomocą jakiejkolwiek innej obrabiarki.

Tokarki rewolwerowe i tokarki specjalnego przeznaczenia są zwykle używane w produkcji lub warsztatach do masowej produkcji lub specjalistycznych części, podczas gdy podstawowe tokarki silnikowe są zwykle używane do wszelkiego rodzaju prostszych zadań. Rozmiar tokarki silnikowej jest określany przez największy kawałek materiału, jaki można obrabiać. Przed obróbką przedmiotu należy wziąć pod uwagę następujące wymiary: średnica obrabianego materiału, który będzie się wahać nad tzw. łożem i długość między środkami tokarki.